Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

BKST er en behandlingsform udsprunget af osteopatien. Der er forskel på hvordan kranio-sakral terapeuter behandler. Der findes biomekaniske, biodynamiske og funktionelle kranio-sakral terapeuter. Jeg vil her forsøge at give et lille indblik og overblik.

For alle kranio-sakral terapeuter er det grundlæggende redskab: At sætte rummet, – og lytte dybere. At lytte uden forventning. At lytte uden agenda. At lytte og følge, når bevægelserne sker.

Derfra åbner sig rum for et dybt relationsarbejde ind i fysisk væv og energetisk stof. Her kan kroppen åbne sig op for den dybere forståelse: Velbefindende er vores naturlige tilstand.

For at få adgang til kroppens egen visdom og selvhelbredende natur, går vi bagom tænkningen og følelserne via sanserne. Og endda dybere går vi, når vi sanser ind i livskraftens uspolerede bevægemønstre og den stilhed, der så at sige “samler det hele”. Det er en sansning, der går meget dybt gennem vores eget og klientens væv. Det er her den iboende sundhed ligger. Det er her, der åbnes til helheden der heler, – fordi den allerede ER hel. Når vi har kontakt med det, oplever vi netop det vi sådan længes efter: At mærke, vi er hele mennesker.

Ja, der findes traumer. Og ja, der findes helhed. Side om side og oveni hinanden. Heri ligger en visdommens vej til sundhed, der arbejder med hele bevægelsen mellem formløshed og form og ophæver adskiltheden, der ellers giver smerte og lidelse.

Forvirret?

Kranio-Sakral Terapeuter sanser kroppens indre bevægemønstre, det der kalder kst-rytmen. Det er den kranio-sakrale rytme, der udspringer af ventriklernes pumpefunktion i hjernen. Den fortæller om eventuelle ubalancer og skævheder i kroppens væv og energisystem – traumer kan vi kalde det. Traumer behøver ikke være fysiske. De kan også manifesteres gennem psykiske, mentale ubalancer. Ved at kende kropssystemet indefra, sanser vi når noget kalder på opmærksomhed.

Endvidere sanser vi som Biodynamiske KST’er også bevægemønstre udenfor/igennem den fysiske krop. De to vi sætter ord på er mid-tide og long-tide (engelske begreber). Mid-tide har en langsommere rytme end KST-rytmen. Long-tide endnu langsommere.

KST-rytmen og mid-tide kan ændre deres udtryk alt efter menneskets tilstand. Long-tide ændrer sig ikke. Som i aldrig. Den har sin egen bevægelse på 50 sekunder ind, og 50 sekunder ud. Som en bølge af stabilitet og fylde.

Det er dog forskelligt hvordan kroppen lader long tide bevæge sig gennem systemet. Flow’et i kroppen kan BKST hjælpe med at forbedre. Long tide er altid den samme.

Denne lille video er så fint lavet til at vise og forklare det:

Long-tide i hverdagen

Det fine er, at long-tide altid er at hvile ind i som en energetisk sansning i vævet, – eftersom den altid er tilstede i og omkring os. Den er et dybt udtryk for livskraften selv. Så når vi oplever at “miste balancen”, blive overvældede af oplevelser eller egne tanker om oplevelserne, – så kan vi sætte os i bevidst sansning med long-tide, og vi vil da opleve at blive centrerede. Long-tide hjælper os med at mærke ro og fylde i os selv.

Ofte vil vi endda synke dybere ind i dynamisk stilhed, som er en oplevelse af tidsløshed. Den dynamiske stilhed er endnu tættere på livskraftens og formløshedens oprindelige væren. Enhed. Måske vil du endda netop opleve at få opløst hele din forståelse af din identitet som menneske, eftersom du får at mærke hvad kvantefysikken (og embryologen Jaap Van Der Vall siger): Mennesket er energi i bevægelse gennem tid og rum. Og bag det, ligger den rumløse, tidsløse, formløse væren, hvoraf alting udspringer.

Det vi kalder KST-rytmen, mid-tide, long-tide og dynamisk stilhed er blot udtryk for forskellige sansemæssige oplevelser på rejsen mellem formløshed og form. Hvad vi identificerer os med i det pågældende øjeblik, afgør oplevelsens kvalitet. Det kan opleves magisk, – men rent faktuelt er det blot forskellige frekvensers udtryk i tid og rum – udvundet af det evige NU.

Det behøver vi ikke den specifikke behandling for at opleve. Det kan vi opleve over køledisken, mens vi handler ind, mens vi laver mad, mens vi er i samvær med andre mennesker. Også med demens. Hvad fokuserer du din sansning på? Hvor identificerer du din identitet? Kan du skifte? Kan du endda have opmærksomhed på flere frekvenser på samme tid? Identificerer du dig med separation og adskilthed (som ofte vil vise sig i smerte og lidelse) eller identificerer du dig med helhed, enhed, kærlighed og dynamisk stilhed (som vil vise sig som fred)?

Måske er det eneste det afhænger af: Hvor dybt har du opdaget, du kan lytte til stilheden og livskraftens eget udtryk? Har du opdaget, du altid har et valg om at lade kærlighed og visdom komme til udtryk?

Breath of Life gennem dig.

Letting Life breath through you.

Fysiske og psykiske smerter, blokeringer, traumer etc. vil da få et helt andet udtryk gennem dig. En helt anden oplevelse i dig. Det kan blive en sansning, der kan noget andet end fastlåsthed: Som energi i bevægelse gennem tid og rum – opløst i rumløshed, tidsløshed, formløshed. Et levende, vibrerende NU. Dig. Du er også hel.

Denne video er forøvrigt et skønt billede på livskraftens bevægelse gennem levende væv:

Den korte udgave
Den lange udgave