Musikterapi

Og musikterapien? Den er mange ting. Selvfølgelig er der de helt almindeligt kulturelle måder at bruge musikken på som samværsform. Men musikterapien er også intuitiv og kommunikativ. Den skaber grundlag for meningsfulde relationer uden ord. Der er dybe bevægelser i gang, og med bevidsthed kan man sammen undersøge det, der ligger før/bag ordet.

Musik indeholder de parametre for kommunikation og leg med livskraft, der går bag om det mentale sind. Derved skabes muligheder for regulering af stemninger gennem samværet. Her kræves ikke en kognitiv forståelse. Her udtrykkes livskraften sammen i tillid til processen, ved at lytte til signalerne i nuet.

Det giver de bedste vilkår for samarbejde, når man kan mødes i det ordløse, men absolut livskraftige fælles rum. Der har man ganske enkelt bare LYST til at følges undersøgende ad.

Parametrene er livskraftens legende redskaber til udtryk gennem tid og rum: varighed (puls, rytme, tempo), tonehøjde (melodi), samklang (harmoni), styrke (dynamik, volumen), klang (sound, timbre), struktur (form) og stil (genre). Og ikke at forglemme: Pauserne.

Elsk bare pauserne.

Som en underviser engang sagde: Det er pauserne, der skaber musikken.

Musikterapi er altså ikke bare underholdning og samsang. En musikalsk tilgang skaber vidunderlige måder at regulere arrousal, så det ”perfekte”: Window of opportunity skabes.

Øjeblikket for samstemt handling opstår allerbedst, når det er født ud af det øjeblik i befinder jer i. Nu. Og nu. Og nu.

Selvom livet kan være turbulent, er det med dette dynamiske perspektiv muligt at være i relation med vågen, opmærksom ro i det hele. Nu efter nu. Både når energierne er som et roligt hav – og når der er storm. Livet kan mærkes. Det er vel derfor vi er her. Vi kan bade i det. Vi kan surfe på det. Og vi ER det.