Set fra oven

Vitalitet er væsentlig for vores funktioner: Krop, sind og ånd. Når vi har vitalitet rindende i systemerne, er vi dynamiske og kan gå i umiddelbar relation med alt omkring (og i) os. Da opretholder vi vores rum uden at forsvare eller forklare. Vi ER blot dynamisk liv. Med rette tonus mellem hvile og spænding.

Liv står aldrig stille. Det kan man kalde en leg. Livets leg med sig selv. Gennem os.

Leg er en indbygget funktion i samværet i alle aldre og på tværs af funktionsniveau. Vitalitet er væsentligt for legens frie flow. Leg er liv, kan man sige.

At lege er umiddelbart og skabende. Ved at være tilstede med en legende tilgang, taler vi ind i en dybere natur af åben nysgerrighed og anvendelse af skaberkraften. Her ligger mulighed for udfoldelse af både dig selv og den anden. Samskabelse. Nærvær. Vitalitet.

Jeg taler naturligvis ikke om den umodne leg, hvor der kæmpes om pladsen og sættes rigide regler for at kontrollere. Næ – den improvisatoriske leg sætter deltagerne fri til at udtrykke sig sammen. I et smukt perspektiv er det livets leg med sig selv gennem os.

Der er visdom, kraft, kærlighed og iboende glæde i dig. I relationerne. Det er livskraftens egen natur.

Livet kan opleves legende. Selv når der er friktion: Modvind, op ad bakke og rundkørsler. Det afhænger af perspektiv. Denne pointe er en af de vigtigste:

Du går ikke gennem livet. Livet går gennem dig.

Da jeg studerede musikterapi, sagde en af mine kolleger noget lignende til mig: Jeg stred mig gennem krise efter krise, og sagde ofte med tårer i øjnene: “Jeg skal bare lige igennem det”. Men hendes ord: “Prøv at lade det gå igennem dig i stedet” skabte et skifte i mig. Pludselig kunne jeg lade energierne gå igennem mig – uden modstand. Det gjorde en verden til forskel. Jeg var blot en “beholder” for energi igennem mig. Jeg skulle ikke gøre noget med det. Og pludselig kunne jeg smile igen og bare lade processerne ske.

Med den tilgang, er der tryghed i kontakt med livskraften. Det kan være en intim oplevelse af fuldendt nærvær, hvor alting ER uden dom. Det er dynamisk helhed, der peger direkte ind i enhed. Det kan opleves som et fuldt oplyst, formløst potent felt for livskraft eller universel bevidsthed. Jeg kalder det også universel kærlighed, fordi det føles sådan for mig: Dybt, intimt, kærligt, vist. Et potent felt af livskraft. Med den kontakt er det både sjovt, nænsomt og ansvarligt at lege i livet.

Livskraften er her altid. For alle. Livskraften lader os naturligt op, når vi hviler os. Der er altid fred. Vi er altid “hjemme” i livskraften, og vi kan bevidst fremme resonansen med den. Altid. Vi er så at sige badet i livskraft – indeni og udenpå. Ikke kun når vi hviler os.

Vi har alle adgang til livskraften

Herfra mærker vi impulserne, vi kan stole på. Det gør os autentiske at handle på det vi mærker er sandt. Ikke ud fra kamp/flugt/angreb – men fra en ikke-dømmende tilstand, hvor vi ved, vi gerne må være. Og at andre også gerne må være. Herfra kan vi lade processerne udfolde sig i sin egen orden. Nogle gange gennem nænsom forhandling.

Vores personlige tanker kan komme til at forstyrre livskraften. Men livskraften er der altid. Vores personlige tanker kan let komme til at skabe historier, vi ender med at tro på. Det er egentlig blot et uskyldigt forsøg på at forstå verden og kontrollere det lidt. Men historierne er som regel baseret på fortidens hændelser, andre menneskers fortællinger om “rigtigt” og “forkert”, frygt for fremtiden. Kort sagt: På alt andet end visdommens NU. Livskraften fører os tilbage til nu’et, befriet fra historier fra fortiden og ønsker/frygt for fremtiden. Det er meget, meget potent at turde stole på nu’et.

I det livskraftige Nu er grænser naturlige. Her er et ja eller et nej ikke “farligt”, men bare en del af helhedens leg med sig selv. Det er der vi ved, kærlighed ikke kan gives væk, ødelægges eller mistes, – fordi vi har opdaget, vi ER kærlighed.

Herfra ved vi: Det er den indre ro, der gør os vel tilpas. Det er selvfølgelig dejligt, når der er gode ydre rammer. Men. Den sande oplevelse af ro kommer indefra. Alt ydre er flygtigt.

Den indre tilstand af ro og glæde er altid stabil, robust, intakt.

Og så er det fine, at livets leg med sig selv har en procesorienteret natur, som altid lander energierne i en højere grad af orden. Derfor kan vi tillade os at slippe den ellers så tankestyrede (lille bevidstheds) kontrol og tillade den universelle bevidstheds natur at lande os. Der hvor vi lytter til den iboende visdom og kærlighed. Et skridt af gangen. Et nu af gangen.

Hvordan bruger jeg det?! Blot at opdage livskraftens natur kan frigive en dybere ro.

Og det at vide, vores tanker skaber vores følelser, – og vi bestemmer selv hvad vi vil tænke. Vi er dybest set fri af fortidens og fremtidens håb, frygt og drømme. De behøver ikke farve vores oplevelser i nu’et. Hvis du vil have kærlighed, så elsk. Det opstår indefra.

Vi ER ikke vores oplevelser. Vi er udtryk af livskraften selv.

Vi kan så at sige altid stole på både 1) livskraftens iboende visdom og 2) processernes dynamiske udvikling. Vi mærker impulser til autentisk handling – og tillader andre det samme. Skridt for skridt.

Er en tanke kompleks, tung og gentager sig selv, er den knyttet til intellektet.

Er en tanke klar, let og enkel, er den nærmere visdommen. Da er den til at stole på.

Det får praktisk anvendelse, når tilgangen implementeres gennem dig i praksis. Fordi du begynder at agerer med højere grad af resonans med din egen autentiske værenstilstand. En autenticitet, der er er dybt forbundet med den universelle bevidstheds højere intelligens og kærlighed. Måske vil dine handlinger være de samme. Men de udspringer fra et dybt samarbejde med nu’ets impulser, – det mærkes anderledes. Og DET kan et menneske med demens mærke og resonere ind i.

For mig er det livsglæde, der udfoldes. Det er autentisk. Det er en evig kilde til kraft og nytænkning. Og det smitter. På den måde kan du være i samvær med et menneske med demens og sammen navigere hverdagens små og store gøremål gennem dybere fælles væren.

Nogle gange har et menneske med demens langt mere adgang til livskraft – bag om tankernes opløste sind. Så der kan du hvile dig ind i deres dejlige rum og være medskaber af fælles flow. Det gælder jo begge veje.

Fun facts om hjertet

Vidste du forresten, at hjertet er det organ, der først bliver dannet og først bliver aktivt i fosterets skabelse?

Vidste du også, at organerne har hver sit elektro-magnetiske felt om sig? Og at hjertets felt er LANGT kraftigere end hjernens! Hjertets felt kan noget HELT særligt. Det kan vi bruge.

Torus om mennesket
Torus er et felt om alt levende

Det skønne er, at opdagelsen er i dig alene – du behøver ikke kræve, at andre er “med”. Mærk blot, hvad livskraften vækker i dig.

Det er selvfølgelig også vidunderligt at være i fællesskaber, hvor flere bevidstgør sig om livskræfternes potentiale – men i sin essens er det nok for dig, at du selv opdager det. Du vil opleve effekt i dit relationsarbejde lige meget hvad.

Når jeg siger: “Livet er i sin essens neutral”, vil du måske respondere med et: “Ikke MIT Liv!”

I know, – der findes både lyst og mørkt, hamrende tungt og lysende let. Hver årstid har sine kvaliteter. Det føles federe at være forelsket end at være i skilsmisse. I know. Jeg har skam også taget et par pænt store kriser i mit liv. Men dybest set er det vores tankers fortolkning af det hele, der skaber vores forhold til det oplevede. Derfor er det godt at kende nogle enkle mekanismer bag, hvordan sindet fortolker oplevelser. Det kan bringe dig så meget lettere gennem alle livets årstider og selv de mest forstyrrende perioder.

Eller bedre formuleret: Det kan bringe alle livets årstider og selv de mest forstyrrende perioder meget lettere gennem dig.

Mærker du forskellen? Er det dig, der går gennem livet, – eller er det livet, der bevæger sig gennem dig? Der er KÆMPE forskel. Og det har en betydning for din evne til nærvær.

Også et menneske med demens resonerer dybt ind Nu’et og feltet af livskraft uden at have kognitivt overblik eller kontrol. Det er det, der er så smukt. Det kan vi virkelig lære noget dybt og sundt og sandt om livet af. Det er her mødet fordybes. Det er her samarbejdet bliver smidigt. Legende let. Selv når det er svært. Du har helt sikkert oplevet det spontant mange gange. Og ved at kende mekanismerne bag, vil det blive lettere og lettere at være bevidst medskaber af livskraftige relationer.

Det er livets egen visdom i aktion.

Livskraften kan opleves gennem indsigt – og kan sanses fysisk

For at få mere konkret viden om livskraftens potentiale og virke, så læs om både Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST), De Tre Principper og Hjerne/hjerte.

Ved ganske enkle indsigter i hvordan vi er skabt fra formløshed til form, kan noget i os sættes fri. Ved at opdage hvordan mekanismerne virker, kan vi i tillid synke dybere ind i livet. Nogle gange kan vi godt komme til at tænke os trætte og energiforladte. Men vi kan også mærke de skønne impulser, der løfter os spontant ind i lethed og glæde. Det er livets egen natur, der får plads: Opdrift og sammenhængskraft/helhed. Det kan mærkes.

Måske opdages vejen med mindst modstand? Et super citat af Matt Kahn lyder sådan:

Whatever arises in you, is for you to be in harmony with

Frit oversat: “Hvad end der dukker op i dig, er for dig at være i harmoni med”. Dermed åbner vi en vej uden modstand – med dyb harmoni og med frigivne kræfter til naturlig, kraftfuld, legende, fredelig handling.

What’s not to like?!