Hjerne/hjerte

Heart Math Institute arbejder på at undersøge hvordan hjerne og hjerte kan afstemmes, så de arbejder bedst sammen (www.heartmath.org). Hvorfor det? Fordi man har fundet, at både hjerne og hjerte er kraftfulde værktøjer hver for sig, – og fungerer endnu mere kraftfuldt, når de samstemmes som et samlet system. Når kroppens funktioner harmoniseres på denne måde, beroliges nervesystemet og der frisættes bl.a. ressourcer til immunsystemet, til kognitive og kreative processer og evnen til at samarbejde.

Effekten af harmoniseringen kan måles i det elektromagnetiske felt omkring mennesket, – og det ses at have beroligende og samstemmende indvirkning på det større felt omkring individet. Der er så at sige “kærlig gevinst” for både det indre og det ydre miljø.

Der er stor forskning bag og feltet undersøges fortsat. I e-bogen Livskraft og vitalitet – også med demens, uddybes dette. På Instituttets hjemmeside er der flere gratis ressourcer og vidensdeling (www.heartmath.org). Denne video er også en fin visuel præsentation af konceptet:

Den mest enkle og omsættelige øvelse, der omsætter denne viden til praksis, er denne:

Hjerner-hjerte-kohærens øvelse (hånden på hjertet)

1. Læg hånden på hjertet

2. Find et behageligt tempo i dit åndedrættet

3. Sæt dig i en tilstand af en af følgende opløftende emotioner: Medfølelse, taknemmelighed, omsorg, påskønnelse, glæde.

Engelsk: Compassion, gratitude, care, appreciation, joy.

5 minutter er nok.

Gør det så ofte du vil. Så længe du vil. Gerne flere gange om dagen.